CheriffApp

Cherrif kommer også til å utvikle en helt ny app som passer til alle nyere Android og Appletelefoner. Denne appen er helt sentral i vår virksomhet, og den kommer i stor grad til å være inspirert av Nordicbet bonus appen, ikke bare  inneholde spill, bank og flybillett-tjenester, men en rekke andre tjenester, ikke minst dette med hjemsending av mat.
En av de største industriene i Norge er dagligvarehandlen. Den er verdt hundrevis av milliarder kroner, og styres av et knippe gigantbedrifter som styrer hele markedet. Dette vil Cherrif gjøre noe med. Vi kommer til å sette opp fire store lagre over hele Norge, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og disse lagrene blir fulle med alle de dagligvarene som er populære på ukesbasis i Nogre, inkludert grønnsaker, frukt og ferskvarer som melk, fisk og kjøtt. Investeringen vil ligge på ca. 3 millarder kroner, og i tillegg til lagerbygningene kommer vi til å bygge opp et system av utkjørere. Vi kommer imidlertid ikke til å kjøpe inn så veldig mange bilder selv, for hele infrastrukturen vil være basert på CherrifAppen.

Vi kommer til å aktivt søke etter mennesker som er interessert i å bruke sin egen bil til å hente varer på våre sentre og kjøre dem ut til våre kunder. Disse sjåførene er ikke ansatt hos oss, men står helt fritt og velger selv om de vil akseptere et oppdrag. CherrifAppen registrere når noen bestiller varer, og automatisk blir ordren sendt til ett av senterne/lagerne. Samtidig blir imidlertid en ordre sendt ut til sjåfører i området. Dersom de aksepterer jobben, trykker de bare på en knapp inne i appen, og klokken begynner å tikke. Jo raskere ordren blir levert, jo mer tjener sjåføren. Det er beregnet at en sjåfør vil kunne gjøre omlag 20 turer for dagen, og tjene omlag 90 kroner per tur, noe som gir en dagslønn på omlag 1800 kroner. Ikke så verst for det som er omlag seks timers arbeid, for en annen av fordelene med CherrifApp er at appen også kombinerer ordrer slik at hver sjåfør ikke bare kjører ut med en ordre, men med opp til tre. Alt dette avhenger selvsagt av om destinasjonen for ordrene er nært hverandre.
Alt i alt er dette et meget spennende prosjekt, og det er helt klart at CherrifApp vil være en sentral app for folk flest, og det regnes med at vi i løpet av et par år vil kunne overta 30 prosent av dagligvaremarkedet i og rundt de store byene.