Cheriff Casino

Det er kommet en ny Cherrif til byen. Og navet er Cheriff Casino. Et helt nytt konsept både for deg som spiller, og for deg som vil investere i casinodrift. Cherrif Casino er eid av Slotsmillion casino.

Jo, dette er meget enkelt.

Dersom du ønsker å spille på Cherrif Casino er det bare til å melde seg opp. Men du er nødt til å sette inn et minimimsbeløp på 10.000 kroner. Dette beløpet kan du spille for. I tillegg må du kjøpe en CherrifAndel til en verdi av 5000 kroner. Dette beløet kan du ikke spille for, men dette representerer din andel av casinoet. Vi satster på å ha 100.000 eiere innen året er omme, noe som tilsvarer en egenkapital på 500.000.0000 kroner, eller sagt i rene ord: 500 millioner kroner. Våre engleinvestorer vil da putte opp et tilsvarende beløp, noe som tilsier at vi totalt får 1 milliard kroner i egenkapital. Dette egenkapitalen vil vi så låne på, slik at vi total sett får 3 millarder kroner i totale verdier. Dette tilsvarer at din verdi i selskapet, din andel, er verdt 15.000 kroner. Etter 12 måneder kan du derfor ta ut denne verdien 15.000 kroner direkte ved at noen andre kjøper din andel.
Det er selvsagt fullt mulig å kjøpe flere andeler helt i begynnelsen, hver andel er altså verdt 5000 kroner, og kommer til å være verdt 15.000 etter 12 måneder, og dette er garantert.

Dette er selvsagt en meget god investering som tilsvarer 300% avkastning.

Om du kjøper ti andeler nå, til 50.000 kroner, vil du derfor sitte igjen med 150.000 kroner etter 12 måneder. Dersom du etter 12 måneder velger ikke å selge dine andeler, vil du fra dette tidspunkt tjene månedlig avkastning på dine andeler. Eller rettere sagt på de andelene du har, for du kan selge ut noen andeler og sitte igjen med andre. Dette velger du selv. Du vil få 10% årlig avkastning på dine andeler, som betyr at dersom du opprinnelig kjøpte ti andeler og du beholder alle etter 12 måneder, da vil du deretter motta 15.000 kroner årlig. Dette beløpet kan du ta ut i rene penger, eller du kan velge å spille for det, da vil du i såfall få nye 15.000 kroner på toppen, slik at du totalt sitter med sjetonger for 30.000 kroner. Disse kan du bruke på spilleautomater, poker, blackjack….alt. Også alle de norske spilleautomatene.

I tillegg til casinoet kommer Cerrif til å starte bank, og også et flyselskap. Og de 3 millardene vi får til etter 12 måneder vil gi ytterligere 9 millarder kroner til oppstart av disse to andre bedriftsområdene.